Ceyhan Otomotiv


Çevre Politikası

Volvo, insanlığa olan derin saygısından hareketle, insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevre korumayı esas görevlerinden biri olarak kabul etmiştir.   Çevre koruma alanındaki hedeflerimizi gerçekleştirmek amacı ile hazırlanan çevre politikamız aşağıda belirtilmiştir.

Bütünsel Bakış Açısı

  • Çevre kanunları ve yönetmeliklerinin öngördüğü, uygulanabilir bütün şartları ve  çevre koruma gereklerini yerine getirmek ve mümkün olan ölçüde kendi standartlarımızı oluşturarak bunların uygulanması ve takibi için azami gayret sarf etmek;
  • Ortaya koyacağımız özendirici hedeflerle doğal çevreyi koruma amacına ulaşma kavramını yerleştirmek ve takip etmek;

 Sürekli Geliştirme 

  • Tüm çalışanlarımıza çevre ve işçi sağlığı iş güvenliği konularında eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre korumayı insanlığın görevi olarak kabul ederek ortak sorumluluk bilinci ile çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol almalarını teşvik etmek;
  • Çevre koruma bilincinin bütün çalışanlarımızda düzgün bilgi ve doküman akışı ile yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak ve bunu sürekli kılmak;

 Teknik Geliştirme

  • Çevre kirliliğini önlemeye yönelik sürekli iyileştirme yaparak, bunların uygulanmasının ve sonuçlarının kararlı bir şekilde izlenmesi;
  • Bayi içerisinde ve çevresinde doğal çevrenin korunduğunu çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize en iyi şekilde göstermek için çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarımıza daha yoğun olarak devam etmek;
  • Politikamız ve çevre yönetim sistemi çalışmalarımız hakkında gizli olmayan dokümanları şeffaflık politikası içinde topluma ve ilgili bütün kuruluşlara her zaman için açık bulundurmak;

 Kaynak Verimliliği

  • Geri kazanılabilir atıkların değerlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak;
  • Hava, gürültü (ses) kirliliğini sürekli ölçümleyerek kontrol altında tutmak;
  • Çevre ve insan sağlığı çerçevesinde oluşturulan atık yönetimi prensibi gereğince tehlikeli ve diğer atıkların yönetmeliklere uygun şekilde bertarafını sağlamak

hedefimiz ve taahhüdümüzdür.

Son Eklenen Firmalar